Broschyrer

Här nedan kan ni se ett urval av de böcker och broschyrer som finns genom Sveriges begravningsbyråers förbund. Det finns möjlighet att få dem hemskickade.

Arvsfrågor

Är en liten översikt och hjälpreda över juridiska frågor. Här kan Ni hitta viss information angående bouppteckning, testamente, arvsskatt, boutredning och arvsskifte.

Visa beställningsformulär

Att dela sorgen

När någon dör påverkar det inte bara de allra närmaste, utan också Er som har en relation till den avlidne eller den avlidnes familj. Automatiskt uppstår frågor som den här skriften förhoppningsvis kan ge svar på.

Visa beställningsformulär

Att komma ihåg vid dödsfall

Det finns en del saker som du som närstående måste ta ansvar för. Det kan till exempel vara att ordna så att någon ser till bostad som står tom, tömmer kylskåp och tar hand om husdjur.

Visa beställningsformulär

Att ta farväl

Det går inte att förutse hur man ska reagera den dag man mister en nära anhörig eller vän. Döden ställer oss inför en rad frågor och problem, inför sorg och saknad.

Visa beställningsformulär

Borgerlig begravning

Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas.

Visa beställningsformulär

Där kärlek finns, finns också sorg

Att behöva ordna en begravning för sitt barn är varje förälders stora rädsla. Ändå är det så viktigt att få ta ett riktigt avsked, för att sedan ta nästa steg i sorgearbetet.

Visa beställningsformulär

Den viktiga vardagsjuridiken

Hur än din livssituation ser ut berörs din vardag av juridiska frågor. Att vända sig till en auktoriserad begravningsbyrå och deras familjejurister är ett utmärkt sätt att få hjälp med t.ex. Bouppteckning, Samboavtal, Äktenskapsförord, Bodelning under äktenskap, Testamente etc.

Visa beställningsformulär

Hur gör jag nu?

Detta är en broschyr med en sammanställd och rådgivande text kring frågor om dödsfall och begravning. I sorg och saknad är det många frågor vi ställs inför och många praktiska saker att ansvara för.

Visa beställningsformulär

Livsarkivet

Av erfarenhet vet vi att det inte alltid är lätt att hålla reda på alla viktiga dokument. I Livsarkivet kan Ni på ett lättöverskådligt sätt skriva ner information om bland annat Era viktiga dokument, försäkringar och önskemål om begravning. Att tänka igenom och anteckna sådana uppgifter kan vara till stor hjälp för Era närmaste.

Visa beställningsformulär

Med omtanke om dina närmaste

Memento Begravningsförsäkring.

Visa beställningsformulär

När du vill ta ställning till de svåra frågorna

I vår lagstiftning har vi en fastställd arvsordning. Om du t.ex. skriver ett testamente kan du ändra på denna arvsordning.

Visa beställningsformulär

Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar

Mångkulturella begravningsskick.

Visa beställningsformulär

Om det saknas medel till begravningen

Ekonomisk brist i dödsbo.

Visa beställningsformulär

Stenar berättar

Den här skriften vill slå vakt om våra kyrkogårdstraditioner, bidra till minnesstenens renässans och visa några av de möjligheter som faktiskt står till buds. Med exempel från verkligheten och fantasin hoppas vi att den ska ska vara en inspirationskälla för dig som vill åstadkomma en sten lika unik som den person vars minne den restes för att hedra.

Visa beställningsformulär

Testamente

Testamente är en juridisk handling där Ni själva skriftligt talar om hur Era personliga ägodelar ska förfogas efter Er bortgång.

Det rekommenderas att testamenten formuleras med professionell hjälp. För att ett testamente ska vara giltigt finns det vissa formkrav som dokumenten måste uppfylla. Ett testamente kan både komplettera och ersätta vissa arvsregler i lagen. Att tänka igenom och anteckna sådana uppgifter kan vara till stor hjälp för Era närmaste.

Ni är välkommen att upprätta ett testamente i samråd med oss på begravningsbyrån. Där erbjuds ni också erbjuds att förvara detta dokument till en engångskostnad.

Visa beställningsformulär

Till dig som arbetar i vården

Vid livets slut.

Visa beställningsformulär

Ring oss direkt för hjälp och råd: 08 - 544 732 80