Fotografering vid begravning

Fotografering

Fotografering vid begravning

Numera är det vanligt med fotografering vid begravning. Och ofta innebär det här inga problem. En bra tumregel är ändå att fråga de anhöriga innan du tar upp kameran.

Både gäster och anhöriga brukar ibland vilja fotografera vid begravningen. Det här är idag helt okej. Vi brukar avråda från att göra det under själva ceremonin, och istället vänta till efteråt. Som regel är det alltid bra att höra med de närmaste vad de känner först.
Även din begravningsbyrå kan ge besked i frågan.

Om du vill filma
För filmning och ljudinspelning bör du först prata med den som står för lokalen. Om det är en kyrka, vänder du dig till prästen. Stäm gärna av dina tankar med begravningsbyrån så att alla detaljer är på plats innan begravningen.

brygga i solnedgång
Fotografering

Anmälan till begravning

Vill du få information om en begravning som du ska närvara vid, anmäla dig till en minnesstund, tända ett ljus, skriva en hälsning eller ge en minnesgåva? Sök på den avlidnes namn för att hitta den aktuella annonsen och klicka på den.

Miljöbild vid vatten

Kontakta oss

This field is for validation purposes and should be left unchanged.